„Spotkanie z Boccią” 3 grudnia 2015 r.

W dniu 3 grudnia 2015 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu odbyła się impreza sportowa pn. „Spotkanie z Boccią” zorganizowana z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Ważnym punktem tego spotkania był mecz pokazowy rozegrany pomiędzy drużyną ze Stowarzyszenia „Dar Serca” a zespołem zawodników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” z Konopisk.

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu