You are currently viewing Dziękujemy za wsparcie

Dziękujemy za wsparcie

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Samorządowi Gminy Rędziny za dotację w kwocie 4 000 zł ( słownie cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny.

Cieszymy się, że w tym trudnym okresie możemy liczyć na wsparcie finansowe na realizację naszych działań.

Dziękujemy również za umieszczenie na stronie internetowej gminy Rędziny naszej organizacji na liście lokalnych OPP.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”