KONTAKT Z NAMI

STOWARZYSZENIE RODZIN I  PRZYJACÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA ” w Rędzinach 
ul. Działkowiczów 3
42-242 Rędziny
biuro: 42-242 Rędziny ul. Mickiewicza 7 -budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

tel. +48 789 056 298 lub 513 178 666  – Joanna Kmiecik

email: darserca.redziny(@) wp.pl

Znaki „(” oraz „)”dodane przed i po znaku @, aby uniknąć automatycznie rozsyłanego SPAM-u, należy usunąć przed wysłaniem maila do Nas.

Numer KRS: 0000293444
NIP: 9492063553
REGON 24078296200000

Nr konta bankowego : 64 1020 1664 0000 3602 0462 0284