You are currently viewing Podziękowanie dla Samorządu 2022

Podziękowanie dla Samorządu 2022

  • Post category:aktualności

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Samorządowi Gminy Rędziny za dotację w kwocie 4 000 zł (słownie cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”