Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR SERCA  w Rędzinach
jest Organizacją Pożytku Publicznego
Wspomóż nas 1,5%

W imieniu naszych podopiecznych, zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”
składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy  obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1,5% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wasza pomoc jest dla nas BEZCENNA.

Prośba o wsparcie 1,5% podatku przy rozliczaniu zeznań podatkowych PIT.

KRS   0000293444

Darowizny pieniężne

W przypadku osób fizycznych próg wynosi maksymalnie 6% uzyskanego dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% uzyskanego dochodu.

Można dokonać wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia:

PKO Bank Polski S.A  2 oddział w Częstochowie

 64 1020 1664 0000 3602 0462 0284