You are currently viewing Sprawozdanie z działalności sportowej za 2021

Sprawozdanie z działalności sportowej za 2021

Sprawozdanie dotyczące wyników i osiągnięć Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Rędziny za rok 2021 – sekcja sportowa Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rędziny.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” Rędziny w roku 2021 otrzymało środki z Urzędu Gminy Rędziny w ramach programu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rędziny” oraz pozyskało środki od sponsorów

i darczyńców, aby móc kontynuować treningi paraolimpijskiej dyscypliny sportowej Boccia,

uczestniczyć w międzynarodowych zawodach Bocci oraz zadbać o ogólną kulturę fizyczną wśród naszych podopiecznych. Dzięki dotacji Urzędu Gminy Rędziny oraz sponsorom ćwiczymy mniej więcej raz w tygodniu. W 2021 roku odbyliśmy 31 treningów – łącznie trwających 90 godzin. Ćwiczymy zarówno na świeżym powietrzu jak i w sali sportowej.

W ubiegłym roku korzystaliśmy z obiektów: Orlik, Gminna Hala Sportowa w Rędzinach, siłownie zewnętrzne w Rudnikach i Kościelcu oraz sala gimnastyczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach. Należy nadmienić, że w treningach odbywających się na sali w szkole w Rudnikach wspierają nas wolontariusze z tamtejszego uczniowskiego Koła Wolontariatu. Jako Stowarzyszenie dbamy nie tylko o rozwój paraolimpijskiej dyscypliny sportowej Boccia, ale także o ogólną sprawność fizyczną naszych podopiecznych. Wprowadziliśmy do zajęć ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych, a także

zapoznaliśmy się z nową dyscypliną jaką jest tak zwana petanka czyli gra w bule, tradycyjna francuska gra zręcznościowa. Zakupiliśmy także specjalne bule do tej dyscypliny. W ramach funduszu z Urzędu Gminy Rędziny zakupiliśmy także maty do ćwiczeń, które chcemy wykorzystać głównie do zajęć na świeżym powietrzu. We wrześniu 2021 r. wzięliśmy udział

w Międzynarodowym Turnieju Boccia Prometeus CUP 2021 w Konopiskach gdzie mieliśmy możliwość sprawdzić swoje umiejętności oraz rywalizować z najlepszymi zawodnikami Bocci z kraju i z zagranicy. Zawody te organizowane były przez Polski Związek Bocci, którego jesteśmy członkiem. Obecnie nieprzerwanie trenujemy na sali w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudnikach. Dążymy do rozszerzenia grona naszych zawodników aby podczas zawodów móc wystawiać jak najwięcej drużyn do gry. Podsumowując rok 2021 spędziliśmy trenując i wszechstronnie rozwijając się sportowo.