Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Joanna Kmiecik
Wiceprezes – Piotr Dymicki
Sekretarz – Roman Wawrzak