• 1
  • 3
  • 2

GRANTY FUNDACJI CEMEX PRZYZNANE!

Składamy serdeczne podziękowania dla Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” za przyznanie grantu w kwocie 4 000 zł. na realizację projektu edukacyjnego dla naszych podopiecznych
pn.„W świat tajemnic – jak to działa”.
Lista wszystkich przyznanych grantów pod tym linkiem http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl//media/strona/Granty-2016-750px.jpg

Zarząd Stowarzyszenia "Dar Serca"

Informacja Stowarzyszenia "Dar Serca" ws. realizacji projektów

W maju tego roku ruszyła realizacja zadań publicznych dofinansowanych ze środków Urzędu Gminy Rędziny. Stowarzyszenie „Dar Serca” otrzymało dotacje na realizację następujących zadań:

- Turystyka; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy w okresie ferii letnich. – w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Organizacja turnusu wypoczynkowo- sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”, który ma na celu rehabilitację i wypoczynek osób z terenu gminy Rędziny, poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej. Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy odbędzie się w dniach 15 – 29 lipca 2016 r. w przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ośrodku rehabilitacyjno- wypoczynkowym „Contessa” w Dziwnówku.

- Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Organizacja cyklu zajęć i warsztatów rozwijających dla osób niepełnosprawnych.” Celem projektu jest między innymi pomoc, aktywizacja, uspołecznienie i asymilacja osób wykluczonych i marginalizowanych – osób niepełnosprawnych i starszych. Chcemy również zapewnić osobom niepełnosprawnym rozrywkę i stworzyć miejsce do spotkań i rozwoju umiejętności. Działania projektowe to szereg warsztatów i zajęć rozwijających oraz aktywizujących osoby niepełnosprawne. Będą to między innymi warsztaty kulinarne, teatralne czy plastyczne.

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rędziny w 2016 roku - w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Sport dla osób niepełnosprawnych - Boccia 2016”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Rędziny, w tym osób z niepełnosprawnością, poprzez uprawianie sportu, popularyzacja paraolimpijskiej dyscypliny sportowej jaką jest BOCCIA. Projekt obejmuje przede wszystkim treningi gry BOCCIA oraz działania poboczne tj. udział w ogólnopolskich zawodach. 

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do galerii zdjęć prezentujących dotychczas prowadzone działania o takim samym charakterze jak wyżej wymienione:
- Boccia
- Turnus w Darłówku

Zarząd Stowarzyszenia "Dar Serca"

 

Jurajska Integracja Terenowa 4x4 OFF ROAD

W dniu 29 maja 2016 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz
z opiekunami oraz goście wzięli udział w imprezie pn. „Jurajska Integracja Terenowa 4x4 OFF ROAD" zorganizowanej przez Ekipę Jurajską na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia na terenie przed budynkiem Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach -Osiedlu.

Czytaj więcej...

Nasze spostkanie wielkanocne 2016

Uroczyste spotkanie wielkanocne podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami odbyło się w dniu 23 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu.  Tradycyjnie, jak każdego roku, spotkanie odbyło się w radosnej i rodzinnej atmosferze, skłaniającej do refleksji przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.
Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w organizację spotkania.
 Szczególne dziękujemy za otrzymane wsparcie finansowe naszym darczyńcom:
- Panu Mirosławowi Zasępie,
- Panu Tomaszowi Szymczykowi Prezesowi firmy „Remur–Rudniki” Sp. z o.o.,
- Panu Ryszardowi Chrząstkowi Prezesowi Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.,
- Panu Andrzejowi Plaskaczowi - firma F.H. Mini Market Jaskółka.

W galerii zamieściliśmy kilka zdjęć z tego spotkania, do obejrzenia których zapraszamy.

http://darserca.net/index.php/nasza-galeria/rok-2016/category/161-spotkanie-wielkanocne-2016

Strona 1 z 39