You are currently viewing Podziękowanie dla Samorządu

Podziękowanie dla Samorządu

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Samorządowi Gminy Rędziny za dotację w kwocie 5420 zł (słownie pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych), na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny w 2024 r.

Źródło: https://redziny.pl/wyniki-konkursow-na-upowszechnianie-kultury-fizycznej-i-sportu-oraz-prowadzenie-orkiestry-detej/

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”