You are currently viewing Walne Zebranie odbyło się 15.04.24 r.

Walne Zebranie odbyło się 15.04.24 r.

  • Post category:aktualności

Informujemy, że Walne zebranie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 15.04.24 r. Osoby spoza Stowarzyszenia prosimy już dziś nie udostępniać ogłoszenia, zanim FB go nie usunie.

Nie zdążyliśmy opublikować tej informacji wczoraj.

Dziękujemy członkom za przybycie.