You are currently viewing Podsumowanie działań w roku 2023

Podsumowanie działań w roku 2023

Rok 2023 był dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” rokiem intensywnym, pełnym wrażeń i atrakcji. Jak co roku, również i w 2023 podopieczni Stowarzyszenia wraz z opiekunami brali udział w letnim turnusie rehabilitacyjnym w Dziwnówku. W tym roku realizowali program profilaktyczny, którego hasło przewodnie brzmiało: „Osobno nie mamy nic razem mamy wszystko”. Podczas turnusu podopieczni nie tylko korzystali z rehabilitacji ale i brali udział w ciekawych wycieczkach. Zwiedzili między innymi Kamień Pomorski. Ponadto na co dzień mieli możliwość spotkania z animatorem zabaw dla dzieci, cyrkowcem, skorzystać z porady psychologa czy ćwiczeń PILATES, a także grali w bule. Każdy uczestnik wspomina turnus z radością i już planuje kolejne wakacje nad morzem.

W ramach współpracy z Urzędem Gminy Rędziny Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację dwóch zadań publicznych. W ramach pierwszego z nich: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rędziny” prowadzone były co czwartek treningi paraolimpijskiej dyscypliny Boccia oraz ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. Zawodnicy Stowarzyszenia wzięli udział w dwóch turniejach bocci, w tym jednym międzynarodowym. Cotygodniowe treningi odbywały się zarówno w salach sportowych: gościnnych murach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz hali sportowej w Rędzinach, a także na obiektach zewnętrznych usytuowanych na terenie Gminy Rędziny tj. na Orliku czy siłowniach zewnętrznych.
Drugie z zadań publicznych „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” realizowane było w dwojaki sposób. Cyklicznie odbywały się zajęcia plastyczne oraz zajęcia kulinarne. Na obu podopieczni Stowarzyszenia miło spędzali czas ucząc się przydatnych w życiu umiejętności, a także nawiązywali trwałe relacje międzyludzkie. Zajęcia te są niezmiernie istotne dla osób z niepełnosprawnością gdyż pomagają im włączać się w życie społeczne i niwelować deficyty wynikające z ich niepełnosprawności.
Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” zorganizował dla swoich podopiecznych także inne aktywności biorąc udział w realizacji zadań publicznych Województwa Śląskiego. Zadanie pn. „Wyrównać szanse społecznie i zawodowo” było wsparciem dla 10 podopiecznych Stowarzyszenia, który uczestniczyli w zajęciach aktywizacyjnych – zajęcia z psychologiem oraz zajęcia z doradcą zawodowym a także kurs komputerowy. Kolejne zadanie publiczne pn. „JEST OK! J-URAJSKA E-KONOMIA S-POŁECZNA T-ERAZ” dało szanse podopiecznym Stowarzyszenia uczestniczyć w wizytach studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.
W związku z aktywną współpracą z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie dla podopiecznych Stowarzyszenia odbyły się fantastyczne warsztaty dotyczące komunikacji w grupie.
Wspaniałą przygodą dla podopiecznych i ich opiekunów była wycieczka do Pszczyny, gdzie zwiedzali pałac oraz park pałacowy.
W 2023 roku nie zabrakło w kalendarzu Stowarzyszenia także corocznych eventów, które już na stałe wpisały się w jego działalność. Były to bal karnawałowy organizowany w Hula Kula, spotkanie Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, a także świętowanie Dnia Osób z Niepełnosprawnością i Dnia Wolontariusza. To ostanie odbyło się 30 listopada 2023 roku, zorganizowane z pomocą Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu i wolontariuszy ZSP w Rudnikach. Wolontariusze Ci wspierali działania Stowarzyszenia przez cały 2023 rok, zawsze podając pomocną dłoń.
W 2023 roku Stowarzyszenie zaszczyciła obecnością Powiatowa Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działająca na terenie Powiatu Częstochowskiego.
Warto wspomnieć, że rok 2023 był dla Stowarzyszenia „Dar Serca” rokiem wyborczym. Wybrane zostały władze Stowarzyszenia: Prezes Joanna Kmiecik, Wiceprezes Piotr Dymicki, Sekretarz Roman Wawrzak.
Wielość i intensyfikacja działań w roku 2023 dała podopiecznym Stowarzyszenia „Dar Serca” ogrom radości, pozytywnej energii oraz dostarczyła pięknych i niezapomnianych wrażeń. Wyposażyła także w nowe kompetencje i umiejętności mające na celu między innymi włączenie społeczne, co jest niezwykle istotne w przypadku osób z niepełnosprawnościami.