You are currently viewing Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Nasza organizacja we współpracy z Samorządem Gminy Rędziny zrealizowała w grudniu 2010 roku projekt pod hasłem „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Przeprowadzono łącznie 140 godzin warsztatów sportowych oraz indywidualnego masażu rozluźniającego dla podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Rędziny Panu mgr inż. Waldemarowi Chmielarzowi oraz całej Radzie Gminy Rędziny za pomoc oraz przekazanie środków na realizację projektu.