You are currently viewing Relacja z „Prometeus – Cup 2014”

Relacja z „Prometeus – Cup 2014”

W dniach 30 – 31 maja 2014 r. reprezentacja lokalnej Ligi Boccia, której skład stanowili przede wszystkim podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz ich opiekunowie wzięła udział w Trzecim Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Boccia „Prometeus – Cup 2014”. Nasze uczestnictwo w tych zawodach poprzedzone było kilkumiesięcznymi treningami na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach- Osiedlu.

Do rozgrywek drużynowych przystąpiły 3 zespoły:
– Joanna Topolska, Michał Kmiecik, Wojciech Piotrowski;
– Piotr Bednarek, Patryk Dymicki, Kamil Gajda;
– Panie: Maria Dymicka, Żaneta Łeptuch, Barbara Nabrdalik.
W rywalizacji indywidualnej udział wzięli:
– w kategorii „MAŁOLATY” – Oliwia Łeptuch i Kacper Łeptuch,
– w kategorii BC (zawodnicy na wózkach) – Sylwia Nabrdalik.
Do pełnienia funkcji sędziego z naszego Stowarzyszenia delegowana została Pani Dorota Radecka.
Po zagorzałych zmaganiach sportowych, podczas których o ostatecznym wyniku często decydował jeden punkt zdobyty w ostatniej rundzie lub dogrywce, wszyscy cieszyliśmy się
z faktu, że drużyna, którą tworzyły mamy naszych podopiecznych zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych, a podczas drugiego dnia zawodów stanęły w szranki z zespołami
o większym doświadczeniu zarówno z różnych polskich miast i gmin m.in. Libiąża, Wejherowa, Zielonej Góry jak też z Chorwacji, Słowacji i Ukrainy.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania:
– wszystkim naszym zawodnikom za pełne zaangażowanie w grę,
– Pani Dorocie Radeckiej za wzorową postawę podczas wykonywania zadań sędziowskich,
– wszystkim uczestnikom turnieju za rywalizację w oparciu o zasadę fair play,
– Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin
i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach, które było organizatorem tej imprezy sportowej za zaproszenie do udziału w niej, pyszne posiłki i wspaniałą atmosferę.