You are currently viewing Szczęścia Młodej Parze

Szczęścia Młodej Parze

  • Post category:aktualności


Z Bożej woli połączeni
węzłem, co dwoje serc tych splata,
żyjcie szczęśliwie tu na ziemi,
niech Wam w miłości płyną lata,
niech miłość, dobroć oraz ufność,
która dziś w sercach Waszych gości,
wraz z Bożą łaską i pomocą
da Wam moc szczęścia i radości,

życzą Prezes oraz członkowie
i podopieczni Stowarzyszenia
„Dar Serca”