You are currently viewing Relacja ze spotkania mikołajkowego

Relacja ze spotkania mikołajkowego

Wieczorem 10 grudnia 2015 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście spotkali się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach -Osiedlu na imprezie mikołajkowej połączonej ze spotkaniem wigilijnym.

O godzinie 17 Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik powitała wszystkich zebranych i złożyła serdeczne podziękowania zarówno sponsorom jak i osobom biorącym udział w pracach przygotowawczych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu tych osób nasze spotkanie w okresie przedświątecznym miało rodzinną atmosferę oraz piękną oprawę artystyczną.

Podziękowania za wsparcie finansowe otrzymali:
-Pan Piotr Bąbelewski – Dyrektor Cementowni w Rudnikach – firma „CEMEX” Polska Sp. z o.o.,
– Pan Mirosław Zasępa,
– Pan Tomasz Szymczyk Prezes firmy „Remur–Rudniki” Sp. z o.o.,
– Pan Ryszard Chrząstek Prezes Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.,
– Pan Ireneusz Topolski.

Pani Joanna Kmiecik podziękowała także:

  • Pani Idze Długoszewskiej – Zawadzkiej oraz Pani Agnieszce Krzynowek opiekunkom szkolnej grupy teatralnej „Maska”, z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach za koordynację i zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”,

  • Pani Bożenie Cieślik za wszelką pomoc w organizacji imprez integracyjnych, koordynację działań pracowniczego wolontariatu firmy „CEMEX” na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia,

  • Pani Jolancie Brzozowskiej-Ciurze – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc organizacyjną i współpracę z naszą organizacją poprzez działania Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”,

  • Pani Edycie Gajdzie i Pani Dorocie Radeckiej za pomoc organizacyjną i wspieranie Stowarzyszenia „Dar Serca” we wszystkich rodzajach jego działalności,

  • Pani Stanisławie Kalecie za pomoc w organizacji spotkania mikołajkowego,

  • najbardziej aktywnym Mamom podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”
    za przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne.

Pani Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” podziękowała też osobom oraz firmom, które
w jakikolwiek sposób nawet w najmniejszym stopniu pomogły Stowarzyszeniu „Dar Serca”,
w trakcie całego 2015 roku.

Wśród zaproszonych gości na naszym spotkaniu byli obecni po raz pierwszy także zawodnicy gry w Boccię z „Ekipy Jurajskiej” z Częstochowy, z którymi uczestniczyliśmy
w tegorocznym turnieju Bocci w Hutkach. Przekazali oni nam puchar oraz słodycze.
Później na scenę weszli aktorzy grupy teatralnej „Maska” z Gimnazjum nr 2
w Rudnikach i przedstawili zebranym własną interpretację bajki pt. „Królewna Śnieżka”
z morałem, że dobro zawsze zwycięża. Publiczność była tak zachwycona występem, że młodych aktorów nagrodzono owacjami na stojąco. Zaraz po spektaklu na sali zjawił się Św. Mikołaj i rozdał wszystkim podopiecznym paczki świąteczne.
Pani Joanna Kmiecik zaprezentowała zebranym podziękowanie dla Stowarzyszenia „Dar Serca” za pracę na rzecz lokalnej społeczności otrzymane od Wójta Gminy Rędziny Pana Pawła Militowskiego. Pani Prezes złożyła serdeczne podziękowania Panu Wójtowi oraz całemu Samorządowi Gminy Rędziny za wspieranie naszych działań.

Przed zakończeniem oficjalnej części uroczystości Pani Prezes podziękowała aktorom
z grupy teatralnej „Maska” za wspaniały występ. Obecnym na sali osobom w szczególny sposób wspierającym działalność Stowarzyszenia „Dar Serca” wręczyła symboliczne upominki w postaci aniołów, a opiekunki szkolnej grupy teatralnej „Maska” otrzymały kwiaty. Następnie Pani Joanna Kmiecik zaprosiła wszystkich zebranych na pyszny poczęstunek.
Po zakończeniu imprezy nasi podopieczni opuszczali budynek szkoły z uśmiechem na twarzy, a organizatorzy byli zadowoleni, że po raz kolejny mogli zapewnić chwile radości dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

https://darserca.net/index.php/nasza-galeria/rok-2015/category/154-mikolaj-i-wigilia-2015