You are currently viewing Podziękowanie dla trenerów Ligi Boccia

Podziękowanie dla trenerów Ligi Boccia

  • Post category:Uncategorized

Stowarzyszenie „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania Państwu Mai i Waldemarowi Trószyńskim za zaangażowanie w pracę i wyrozumiałość okazaną naszym podopiecznym podczas treningów i rozgrywek Ligi Boccia realizowanych w ramach projektu „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny” finansowanego z dotacji udzielonej naszemu Stowarzyszeniu przez Samorząd Gminy Rędziny oraz projektu „Wszyscy Jesteśmy Olimpijczykami” w ramach grantu otrzymanego od Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Dziękujemy Państwu za motywowanie naszych podopiecznych do przyjacielskiej rywalizacji sportowej oraz zachęcanie do wytrwałości w osiąganiu celów, a także podzielenie się z ich opiekunami swoimi cennymi spostrzeżeniami zdobytymi podczas pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i działalności
w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach.
Liczymy na dalszą owocną współpracę w partnerskim projekcie pomiędzy naszymi organizacjami, którego celem ma być utworzenie Regionalnej Ligi Boccia.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”