You are currently viewing Aktualności z realizacji projektu „Organizacja wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”

Aktualności z realizacji projektu „Organizacja wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”

Mija połowa wakacji a wraz z nim dobiegł końca projekt organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny dofinansowany w kwocie 10.000 ze środków publicznych Urzędu Gminy Rędziny przy wsparciu Pana Wójta Waldemara Chmielarza.
Pełni siły, radości, wiedzy przyrodniczej z głowami pełnymi wspomnień wrócili uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego z Ośrodka Wypoczynkowego w Myczkowcach.

Myczkowce to niewielka miejscowość położona w Bieszczadach nad zalewem Solińskim.

Otoczenie przyrody, magiczny las, spokój pomógł naszym podopiecznym odzyskać siły i radość.
Dzięki temu wyjazdowi niesamowicie zżyliśmy się ze sobą, poznaliśmy się z innej strony.
Wspólnie przeżywaliśmy sukcesy i porażki. Cieszyliśmy się prostotą gestów i słów osób niepełnosprawnych. A najważniejszą rzeczą była obecność i kontakt osób niepełnosprawnych z drugim człowiekiem. Nasi podopieczni pokazali nam, że mają w sobie wiele radości.

Zarząd stowarzyszenia „Dar Serca” dziękuje Panu Wójtowi Waldemarowi Chmielarzowi, oraz Radzie Gminy Rędziny za wsparie finansowe udzielone naszemu projektowi.
Cieszymy się, że z sercem podchodzicie Państwo do osób dotkniętych niepełnosprawnoscią.
Szczególne podziękowania przesyłamy również Pani Annie Moroń – Mielczarek za życzliwość i pomoc przy realizacji projektu.

Joanna Kmiecik
Prezes stowarzyszenia DAR SERCA