You are currently viewing Przedstawienie jasełkowe 2014

Przedstawienie jasełkowe 2014

Wieczorem 18 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach -Osiedlu odbyło się przedstawienie jasełkowe pt. „Betlejemscy wędrowcy” zaprezentowane przez uczniów klas III i VI. Występy sceniczne młodych aktorów z zaciekawieniem oglądali rodzice, nauczyciele, podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęła swoim przemówieniem Pani Joanna Kmiecik Dyrektor Szkoły Podstawowej (pełniąca także funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Dar Serca”), podkreślając jak ważny dla każdego z nas jest okres zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wyraziła także swoją radość z faktu, że w natłoku przedświątecznych przygotowań zebrani na sali znaleźli chwilę czasu na refleksję i wspólne obejrzenie Jasełek. Następnie odczytany został fragment Ewangelii, potem na scenę wkroczyli uczniowie odgrywając ćwiczone wcześniej role.  
W przedstawieniu słowno-muzycznym pojawiły się nawiązania do współczesności np. ulubioną muzyką pasterzy był rap, a do żłóbka przybyli nie tylko Trzej Królowie i pasterze, ale również uczniowie przynosząc Dzieciątku jako swe dary wzorowe oceny lub kanapki. Jednakże w spektaklu nie zabrakło miejsca na tradycyjne polskie kolędy, więc publiczność mogła również zaśpiewać z aktorami.
Na zakończenie przedstawienia uczniowie wykonali piosenkę świąteczną w języku angielskim. Następnie Pani Joanna Kmiecik podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w inscenizację, zarówno tym występującym na scenie oraz przygotowującym dekoracje jak i nauczycielom m.in. Paniom: Agnieszce Ryś i Dorocie Łukasik za poświęcony czas i energię włożoną w organizację przedstawienia. W dekorowanie sali zaangażował się Pan Cezary Radecki. Pani Dyrektor złożyła gratulacje tym spośród uczniów występujących w Jasełkach, którzy zostali Laureatami VII Gminnego Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych zorganizowanego przez miejscowy GOK.

Po zakończeniu przedstawienia podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami
oraz zaproszeni goście – Przyjaciele naszej organizacji: Pan Mirosław Zasępa i Pan Wojciech Gabrielski wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, podczas którego Pani Joanna Kmiecik złożyła obecnym życzenia świąteczne. Później wszyscy łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy jedząc różne potrawy wigilijne przygotowane przez opiekunów naszych podopiecznych.