You are currently viewing Nasz udział w Turnieju Boccia „Prometeus – Barbórkowy” 2015

Nasz udział w Turnieju Boccia „Prometeus – Barbórkowy” 2015

W dniu 5 grudnia 2015 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” będący reprezentantami lokalnej Ligi Boccia wzięli udział w Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju BOCCIA „Prometeus – Barbórkowy”, który odbył się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach. Organizatorem turnieju barbórkowego było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin I Przyjaciół „Prometeus” z Konopisk.

 O godz. 9.30 Prezes Stowarzyszenia „Prometeus” Pan Waldemar Trószyński przywitał wszystkich uczestników i rozpoczął turniej. Zawody rozgrywane były na czterech boiskach jednocześnie. W zależności od kategorii zawodnicy rywalizowali indywidualnie lub w trzyosobowych drużynach. Stowarzyszenie „Dar Serca” reprezentowało siedmioro zawodników, a byli to: Patryk Dymicki, Tomasz Konieczny, Wojciech Piotrowski (drużyna I); Kamil Gajda, Oliwia Łeptuch, Kacper Łeptuch (drużyna II) oraz Sylwia Nabrdalik w kategorii BC2.
Nasi podopieczni dzielnie walczyli w kolejnych meczach o każdy punkt jednakże ostatecznie musieli uznać przewagę swoich przeciwników. Pani Maryla Dymicka wspólnie z Panią Anną Konieczną uzupełniły skład innej drużyny, której zawodnicy  spóźnili się na turniej.
Poza zawodnikami na turnieju Stowarzyszenie „Dar Serca” reprezentowały również mamy naszych podopiecznych – Panie: Joanna Kmiecik – (Prezes), Edyta Gajda, Żaneta Łeptuch, Barbara Nabrdalik dodając otuchy i zagrzewając do dalszej rywalizacji podopiecznych. Towarzyszyli nam także: Michał Kmiecik (fotograf) oraz Dorota Radecka –wolontariuszka, która sędziowała w trakcie turnieju. Poradziła sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem bardzo dobrze, tym bardziej, że niedawno została trenerem Bocci. Oprócz naszych zawodników i reprezentacji organizatorów wystąpiły zespoły z Kielc, Sosnowca, a także Ekipa Jurajska z Częstochowy oraz drużyny ze Słowacji.
Organizatorzy zapewnili zawodnikom i kibicom obiad oraz gorące napoje i słodki poczęstunek. Turniej trwał do godziny 16.00. Po czym nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów. Sportowe trofea oczywiście otrzymali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Jednakże organizatorzy podkreślili, że zwycięzcami byli wszyscy startujący zawodnicy, dlatego otrzymali pamiątkowe odznaki.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć gorące podziękowania organizatorom turnieju za zaproszenie, a wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju gratulacje
za sportową rywalizację fair play i jednocześnie wspaniałą zabawę.

https://darserca.net/index.php/nasza-galeria/rok-2015/category/153-turniej-boccia-w-hutkach-2015