You are currently viewing „Spotkanie z Boccią” 3 grudnia 2015 r.

„Spotkanie z Boccią” 3 grudnia 2015 r.

W dniu 3 grudnia 2015 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu odbyła się impreza sportowa pn. „Spotkanie z Boccią” zorganizowana z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Ważnym punktem tego spotkania był mecz pokazowy rozegrany pomiędzy drużyną ze Stowarzyszenia „Dar Serca” a zespołem zawodników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” z Konopisk.

Na początku spotkania Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik powitała wszystkich podopiecznych naszej organizacji, ich opiekunów oraz sympatyków i zaproszonych gości. Złożyła także życzenia wszystkim osobom niepełnosprawnym z okazji ich Święta. Wyraziła swoją radość z faktu, że osoby niepełnosprawne pomimo swoich ograniczeń fizycznych
i obaw starają się codziennie przezwyciężać przeciwności losu i udowodnić innym ludziom zarówno niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym,a także poniekąd sobie, że można spełniać swoje marzenia. Jednym z przykładów są dążenia Sylwii Nabrdalik, która dzięki systematycznym treningom zajmuje coraz częściej wysokie miejsca na listach zwycięzców ważnych turniejów Bocci. Po tym wprowadzeniu głos zabrał Pan Waldemar Trószyński – Prezes Stowarzyszenia „Prometeus”, który jest trenerem Bocci. Na przykładzie rzutów wykonywanych przez zawodników z obydwu drużyn zapoznał zgromadzoną publiczność z podstawami gry w Boccię, która jest dyscypliną paraolimpijską.

Omówił techniki rzutów, najważniejsze przepisy obowiązujące podczas zawodów, wymienił przyrządy służące do pomiaru odległości bil używane w sytuacjach, w których nie można bezapelacyjnie stwierdzić, która drużyna powinna wykonać rzut, lub też wygrała rundę/mecz. Następnie wszyscy chętni widzowie mogli wcielić się w rolę zawodników i przekonać się, że aby precyzyjnie wykonać rzut bilą potrzebne są treningi. Z uwagi na to, że podczas rzutów wykonywanych przez gości „przymknęliśmy oko” na część zasad wszyscy mieliśmy okazję do śmiechu obserwując ich grę.

Później Pan Bogdan Wąchała – Dyrektor teatru „Małgo” zachęcał nas do pozytywnego myślenia i wzajemnej integracji. Następnie Pani Joanna Kmiecik wręczyła podziękowania osobom zaangażowanym w różny sposób w organizację projektu pn. „Spotkanie z Boccią”
a byli nimi:

– Pan Waldemar Trószyński oraz Pani Dorota Radecka prowadzący treningi Bocci dla naszych podopiecznych;

– Przedstawiciele Wolontariatu Pracowniczego CEMEX Polska: Pani Bożena Cieślik (lider wolontariatu), Pani Ewa Lisowska oraz Pan Arkadiusz Prudło zaangażowani w prace organizacyjne i wspierające realizację ww. projektu.

Podziękowania zostały przekazane również dla Pana Wójta Gminy Rędziny Pana Pawła Militowskiego za wsparcie i objęcie patronatem honorowym tego spotkania.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i oficjalna część imprezy została zakończona,
a wszyscy goście udali się do innej sali na poczęstunek przygotowany przez mamy naszych podopiecznych.

Wśród zaproszonych gości byli:

– Pani Lidia Warwasińska, Pani Alicja Jamrozik, Pani Sabina Pożarlik, Pan Dominik Glica – Radni Gminy Rędziny;

– Pani Jolanta Brzozowska – Ciura – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
– Pani Barbara Gołda – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach;

– Pan Mirosław Zasępa;

– Pani Irena Bazan – pracownik Urzędu Gminy Rędziny ds. Promocji
oraz członkowie rodzin naszych podopiecznych.

https://darserca.net/index.php/nasza-galeria/rok-2015/category/156-spotkanie-z-boccia-3-12-2015