Informacja o zmianie rachunku bankowego „Daru Serca”

Pragniemy poinformować, że uległ zmianie numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”

Nowy numer rachunku bankowego:

64 1020 1664 0000 3602 0462 0284
PKO BANK POLSKI S.A. 2 oddział w Częstochowie

Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasze działania wpłaty prosimy kierować na podane konto.
    
Za każdy Dar Serca serdecznie dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”