You are currently viewing Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące” – praca z zestawami doświadczalnymi

Projekt „Fizyka i chemia – to interesujące” – praca z zestawami doświadczalnymi

Za nami już cykl warsztatów z naukowcem i wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” i Planetarium jednakże zgłębianie tajemnic fizyki i chemii przez uczestników projektu na tym się nie kończy.
W międzyczasie przeprowadzają oni w grupach pod opieką wolontariuszy –opiekunów samodzielne doświadczenia wykorzystując zakupione w ramach projektu zestawy.

Korzystając z mikroskopu BioLight 200 DELTA Optical młodzież oglądała różne próbki m.in. pantofelka, stułbię, rozwielitkę, pączkujące drożdże, fragmenty dyni, cebuli, przekrój poprzeczny łodygi drzewa liściastego, mięsień szkieletowy, wymaz z krwi ludzkiej, aparat gębowy komara, tylne odnóże pszczoły miodnej. Obserwacji poddano także próbkę wody z kranu.

Młodzież jest zainteresowana pracą z zakupionym oprzyrządowaniem, o czym świadczy zacytowany poniżej fragment opinii Kasi – jednej z uczestniczek projektu: „(…) Oglądałam już część preparatów, są bardzo ciekawe. Uważam, że najlepiej wybarwione i interesujące są preparaty: rozwielitka, aparatu gębowego pszczoły miodnej i jej odnóża, interesujące są też pantofelek, stułbia, kolonia bakterii. Można ustawiać różne kolorowe filtry, wtedy obraz jest ładniejszy.(…)”.

Używając laboratorium chemicznego „Mały Chemik 160 doświadczeń” wybrali te doświadczenia, które ich zdaniem były interesujące i tak powstała np. próbka amoniaku, który zabarwił papierek lakmusowy na kolor zielononiebieski, a został uzyskany z połączenia chlorku amonu (barwiącego lakmus na zielono) i wodorotlenku wapnia (zabarwienie niebieskie).
Z pomocą zestawu do prezentacji zjawisk optycznych uczestnicy obserwowali m.in. zjawisko odbicia światła.

Fontanna cieplna i przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym są również ciekawymi pomocami naukowymi, ale rola użytkownika sprowadza się do obserwacji prezentowanych zjawisk bez możliwości zmiany parametrów.

Podczas przeprowadzania doświadczeń (zwłaszcza chemicznych) zostały zachowane zasady bezpieczeństwa, a w pomieszczeniu, w którym je przeprowadzano zadbano o odpowiednią wentylację.  

Spotkania odbyły się w ramach projektu pn. „Fizyka i chemia – to interesujące” finansowanego ze środków programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.