You are currently viewing Informacja o zmianach w funkcjonowaniu biura „Daru Serca”.

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu biura „Daru Serca”.

Informujemy, członków „Daru Serca” i inne osoby zainteresowane kontaktem z naszym Stowarzyszeniem, że od dnia 1 grudnia 2010 r. biuro Stowarzyszenia będzie czynne we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 15.00.
Poza tym przypominamy, że w każdy czwartek od godz. 16.30 w biurze naszego Stowarzyszenia odbywają się warsztaty plastyczne.

Zastrzegamy również, że w związku z wyjazdami służbowymi, szkoleniami, lub sytuacjami niezależnymi od nas może się zdarzyć czasowa nieobecność pracowników Stowarzyszenia w biurze w w/w terminach. Dołożymy wszelkich starań, aby takich sytuacji było jak najmniej, jednakże prosimy o wyrozumiałość, gdyż w chwili obecnej dysponujemy ograniczonymi zasobami kadrowymi.