You are currently viewing AKCJA TESCO 2010

AKCJA TESCO 2010

Pragniemy poinformować, że nasze Stowarzyszenie wzięło udział w organizowanych przez hipermarket Tesco oraz Biuro Strategia.FM akcji charytatywnej pod hasłem „Wielkanocne Dary Serca”. Już od dziesiątej rano w sobotę 27 marca nasi wolontariusze wspierani przez Panią Prezes Joannę Kmiecik zaprezentowali na pasażu Tesco ozdoby wielkanocne, wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia podczas warsztatów plastycznych. Nie byliśmy tam oczywiście sami, bowiem razem z nami pojawili się również harcerze z Chorągwi Śląskiej Hufca Częstochowa.
Naszym celem była, oprócz sprzedaży cegiełek w postaci ozdób wielkanocnych, również promocja naszej organizacji oraz propagowanie idei przekazania 1 % w rozliczeniu podatkowym na rzecz 'Daru Serca”. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy, a szczególnie Wojtka Piotrowskiego, udało nam się osiągnąć sukces. Zdecydowana większość cegiełek została sprzedana a uzbierana sumę przekazano do kasy Stowarzyszenia.