Godziny otwarcia biura

Informujemy, że nowe biuro Stowarzyszenia „Dar Serca” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Biuro mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7 ( wejście z boku).

Współpraca z Urzędem Gminy oraz Samorządem w Rędzinach zaowocowała pomocą finansową przeznaczoną na remont biura, użyczonego naszemu Stowarzyszeniu przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Cementowni Rudniki otrzymaliśmy natomiast sprzęt komputerowy. Mając swoje miejsce pracy mamy ułatwiony kontakt zarówno pomiędzy członkami Stowarzyszenia jak i z osobami współpracującymi. Będziemy oczywiście dalej podejmować starania, aby w miarę możliwości, przy wsparciu naszych Przyjaciół , doposażać biuro w niezbędny sprzęt i materiały biurowe.

Pracujemy pełni entuzjazmu i przekonania, że nasze działania przynoszą pozytywny efekt bezpośrednio osobom niepełnosprawnym z terenu naszej gminy, a pośrednio przyczyniają się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.