You are currently viewing Relacja ze spotkania mikołajkowego 9 grudnia 2023

Relacja ze spotkania mikołajkowego 9 grudnia 2023

W dniu 9 .12.2023 r. odbyło się spotkanie dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” z Mikołajem w pizzerii „Kmicic”. Pani Joanna Kmiecik wygłosiła piękne przemówienie oraz złożyła życzenia bożonarodzeniowe podopiecznym i opiekunom. Spotkanie z Mikołajem sprawiło dużo radości naszym podopiecznym. Podczas spotkania odbyły się również zajęcia plastyczne w trakcie, których wykonywaliśmy piękne stroiki. Po zajęciach każdy częstował się z pysznymi pizzami i ciastami.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość, bezinteresowną pomoc, ofiarność ludziom dobrej woli, dzięki którym nasi podopieczni zostali obdarowani paczkami świątecznymi.

Składamy podziękowania Zakładowi Cementowni w Rudnikach -firma CEMEX Polska oraz firmie REMUR, Zakładom Chemicznym „Rudniki”.

Dziękujemy Panu Sebastianowi prowadzącemu na Facebook profil „Fotograf Za Dyche” za piękne zdjęcia i współpracę.