Turniej Boccia „Prometeus – Cup 2013”

Informacja dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” biorących udział w Drugim Międzynarodowym Integracyjnym Paraolimpijskim Turnieju Boccia „Prometeus – Cup 2013”

Zbiórka osób wyjeżdżających na turniej 25.05.2013 r. (tj. sobota) o godz. 8.15 przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury.
Prosimy zabrać koszulki z logo „Dar Serca” oraz obuwie zmienne.
Powrót do Rędzin około godz. 20