Ustawa o Wolontariacie

„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873), nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146)

 

Przepisy wprowadzające ustawę – Dz.U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.)
Dokument, o którym mowa po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy w Polsce.
Ze zrozumiałych względów na stronach internetowych naszego serwisu szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom wolontariatu i w tym zakresie będziemy starali się pomóc Wam w wyjaśnieniu wszystkich zapisów ustawy, ich pojmowaniu i odnoszeniu do innych aktów prawnych.
Rozdział III ustawy w całości poświęcony jest wolontariatowi. Określone są w nim m.in.,
  • kto to jest wolontariusz,
  • gdzie i na jakich zasadach mogą pracować wolontariusze,
  • w jakim zakresie należy ich ubezpieczać
  • jakie koszty ich pracy można im zwracać
  • jak przygotować ich do pracy

Warto zaznaczyć, że dokument ten nie jest jedynym, który określa zasady pracy wolontariuszy. Innymi, z którymi warto się zapoznać są rozporządzenia: Ministra pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Określają one warunki współpracy z wolontariuszami w wybranych placówkach.

 

Źródło: www.wolontariat.org.pl