You are currently viewing Dyplomy dla Daru Serca

Dyplomy dla Daru Serca

Ta strona zawiera niektóre z dyplomów, zaświadczeń, podziękowań jakie otrzymało Stowarzyszenie „Dar Serca”, członkowie Zarządu, podopieczni, lub wolontariusze
od instytucji współpracujących z naszym Stowarzyszeniem przy realizacji projektów, a także organizujących różnego rodzaju konkursy, w których Nasza organizacja, lub osoby z nią związane wzięły udział.


***


***
   

***

***