Termin najbliższego Walnego Zebrania 2012

Informujemy Członków Stowarzyszenia “Dar Serca”, że w dniu 9 listopada 2012 r. (tj. piątek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu ul.Działkowiczów 3 odbędzie się Walne Zebranie Członków (obecność obowiązkowa)

Zarząd Stowarzyszenia “Dar Serca”.
Close Menu