You are currently viewing Zapraszamy na „Spotkanie z Boccią” 3.12.2015 r.

Zapraszamy na „Spotkanie z Boccią” 3.12.2015 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dar Serca” na „Spotkanie z Boccią”, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. (tj. czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”