You are currently viewing Sprawozdanie z działalności sekcji sportowej Boccia w 2020 r.

Sprawozdanie z działalności sekcji sportowej Boccia w 2020 r.

Sprawozdanie z działalności sekcji sportowej Boccia przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach za rok 2019

W roku rozgrywkowym 2019 zawodnicy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach, zarówno grający indywidualnie jak i drużynowo uczestniczyli w 40 treningach bocci. Treningi odbywały się w sali gimnastycznej przy ul. Działkowiczów 3 oraz w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Prowadzone były przez licencjonowanego instruktora Polskiego Związku Bocci Dorotę Dymicką. Drużyna w składzie Wojciech Piotrowski (kapitan drużyny), Joanna Topolska, Patryk Dymicki, Tomasz Konieczny oraz Kamil Gajda (skład ruchomy w zależności od dyspozycji i możliwości zawodników) wzięli udział w trzech Międzynarodowych Turniejach Bocci: 

  • VIII Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Eliminacje do Mistrzostw Polski 2019 Konopiska w dniach 30.05 – 02.06.2019 r.
  • IX Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Konopiska w dniach 12-15.09.2019 r.
  • Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus -Cup 2019 OPEN” Konopiska w dniach 06 – 09.12.2019 r.

W każdym z turniejów drużyna rozegrała co najmniej 3 mecze. Żaden z trzech turniejów nie zakończył się na podium dla naszej drużyny. Wśród drużyn integracyjnych Polski Związek Bocci nie prowadzi ogólnopolskiego rankingu, są to zwykle zawody, w których najważniejszy jest sam udział i ich idea otwartości i integracji.

   

    Zawodniczka grająca indywidualnie – Sylwia Nabrdalik (zawodniczka sklasyfikowana w grupie rozgrywkowej BC2) – posiadająca licencję Polskiego Związku Bocci wzięła udział w dwóch Turniejach Eliminacyjnych do Mistrzostw Polski 2019 (ze względów zdrowotnych nie uczestniczyła w samych Mistrzostwach Polski 2019):

  • Turniej Bocci w Wągrowcu – Eliminacje do Mistrzostw Polski Bocci 2019 w dniach 12 – 15.04.2019 r.
  • VIII Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Eliminacje do Mistrzostw Polski 2019 Konopiska w dniach 30.05 – 02.06.2019 r.

W obu turniejach zawodniczka startowała w drugiej lidze rozgrywkowej zajmując dwukrotnie piąte miejsce. Rozegrała w każdym co najmniej 2 -3 meczy. Ma na swoim koncie zarówno mecze wygrane jak i przegrane. W najnowszym rankingu Boccia opublikowanym po trzech turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski zawodniczka „Daru Serca” Sylwia Nabrdalik zajmuje 4 miejsce w Polsce w drugiej lidze rozgrywkowej zrzeszającej osoby z miejsc 9 -16 ogólnopolskiego rankingu Bocci.

    Zarówno cotygodniowe treningi bocci jak i turnieje wyjazdowe finansowane były głównie z dotacji Urzędu Gminy Rędziny, w mniejszym stopniu był to wkład własny Stowarzyszenia z funduszy pozyskanych z darowizn oraz 1 %.  Darowizny przekazywane były między innymi przez pana Mirosława Zasępę oraz firmy Cemex Polska, Remur, Zakłady Chemiczne Rudniki.

 

    W roku rozgrywkowym 2019 zawodnicy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach, zarówno grający indywidualnie jak i drużynowo uczestniczyli w 40 treningach bocci. Treningi odbywały się w sali gimnastycznej przy ul. Działkowiczów 3 oraz w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Prowadzone były przez licencjonowanego instruktora Polskiego Związku Bocci Dorotę Dymicką. Drużyna w składzie Wojciech Piotrowski (kapitan drużyny), Joanna Topolska, Patryk Dymicki, Tomasz Konieczny oraz Kamil Gajda (skład ruchomy w zależności od dyspozycji i możliwości zawodników) wzięli udział w trzech Międzynarodowych Turniejach Bocci: 

  • VIII Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Eliminacje do Mistrzostw Polski 2019 Konopiska w dniach 30.05 – 02.06.2019 r.
  • IX Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Konopiska w dniach 12-15.09.2019 r.
  • Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus -Cup 2019 OPEN” Konopiska w dniach 06 – 09.12.2019 r.

W każdym z turniejów drużyna rozegrała co najmniej 3 mecze. Żaden z trzech turniejów nie zakończył się na podium dla naszej drużyny. Wśród drużyn integracyjnych Polski Związek Bocci nie prowadzi ogólnopolskiego rankingu, są to zwykle zawody, w których najważniejszy jest sam udział i ich idea otwartości i integracji.

   

 Zawodniczka grająca indywidualnie – Sylwia Nabrdalik (zawodniczka sklasyfikowana w grupie rozgrywkowej BC2) – posiadająca licencję Polskiego Związku Bocci wzięła udział w dwóch Turniejach Eliminacyjnych do Mistrzostw Polski 2019 (ze względów zdrowotnych nie uczestniczyła w samych Mistrzostwach Polski 2019):

  • Turniej Bocci w Wągrowcu – Eliminacje do Mistrzostw Polski Bocci 2019 w dniach 12 – 15.04.2019 r.
  • VIII Międzynarodowy Turniej Bocci „Prometeus – Cup 2019” Eliminacje do Mistrzostw Polski 2019 Konopiska w dniach 30.05 – 02.06.2019 r.

W obu turniejach zawodniczka startowała w drugiej lidze rozgrywkowej zajmując dwukrotnie piąte miejsce. Rozegrała w każdym co najmniej 2 -3 meczy. Ma na swoim koncie zarówno mecze wygrane jak i przegrane. W najnowszym rankingu Boccia opublikowanym po trzech turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski zawodniczka „Daru Serca” Sylwia Nabrdalik zajmuje 4 miejsce w Polsce w drugiej lidze rozgrywkowej zrzeszającej osoby z miejsc 9 -16 ogólnopolskiego rankingu Bocci.

Zarówno cotygodniowe treningi bocci jak i turnieje wyjazdowe finansowane były głównie z dotacji Urzędu Gminy Rędziny, w mniejszym stopniu był to wkład własny Stowarzyszenia z funduszy pozyskanych z darowizn oraz 1 %.  Darowizny przekazywane były między innymi przez pana Mirosława Zasępę oraz firmy Cemex Polska, Remur, Zakłady Chemiczne Rudniki.