You are currently viewing Podziękowanie dla Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” za ufundowanie stypendium.

Podziękowanie dla Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” za ufundowanie stypendium.

Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” dziękuje Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” za ufundowanie stypendium umożliwiającego udział w 6. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu odbywającej się w dniach 9-10 maja 2012 r. w Warszawie.
Wiedza tam zdobyta z pewnością zostanie wykorzystana w pracy na rzecz rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”
Joanna Kmiecik