You are currently viewing Podsumowanie warsztatów plastycznych w ramach projektu „Jesteśmy małą cząstką przyrody”

Podsumowanie warsztatów plastycznych w ramach projektu „Jesteśmy małą cząstką przyrody”

W dniach 24 i 26 stycznia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczne w ramach projektu „Jesteśmy małą cząstką przyrody”. Uczestnikami zajęć byli w większości podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca”. Z uwagi na to, że spotkania miały charakter integracyjny udział wzięło także kilkoro pełnosprawnych rówieśników.
Tematem przewodnim pierwszego dnia warsztatów było poznanie podstawowych części drzew, zmian w ich wyglądzie jakie zachodzą w różnych porach roku.
Na początku prowadząca spotkanie Pani Magdalena Majewska zachęciła uczestników do wzajemnego poznania się i przedstawienia swoich emocji za pomocą ulubionego koloru oraz zadawania pytań związanych z przyrodą.

 

W ramach części praktycznej każdy z uczestników otrzymał indywidualne zadanie przygotowania dowolną techniką papierowych liści. Następnie w grupach wykonywali gałęzie i pnie z marszczonego szarego papieru imitującego korę drzew.
Ćwiczenia miały za zadanie rozwijać zdolności twórczego myślenia polegające na malowaniu liści o wybranych kształtach i kolorach oraz doskonalenie sprawności manualnych podczas marszczenia papieru. Podczas zajęć odtwarzane były nagrania odgłosów różnych ptaków.

 

Kolejne zajęcia rozpoczęły się od rozmowy nt. segregacji śmieci i recyklingu oraz o tym w jaki sposób każdy z uczestników może sam dbać o ochronę środowiska. Ćwiczenia praktyczne polegały tym razem na przygotowaniu tzw. „ekoludzików” z materiałów, które na co dzień traktujemy jako śmieci. To zadanie miało na celu oprócz rozwijania wyobraźni plastycznej i sprawności manualnych, także doskonalenie u uczestników umiejętności projektowania przestrzennego, ustalania wspólnej koncepcji i wywiązywania się z powierzonego zadania stanowiącego część całej pracy. Na zakończenie pierwszego i drugiego spotkania uczestnicy zaprezentowali zarówno prace indywidualne jak i grupowe. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Dla osób biorących udział w zajęciach przygotowano poczęstunek oraz wręczono symboliczne upominki.

Założone cele warsztatów plastycznych zostały osiągnięte. Każdy z uczestników zaangażował się w pracę w mniejszym lub większym stopniu w zależności od tego jak pozwalał mu na to stan zdrowia i wykonywał zadania dostosowane do jego możliwości. Dzieci i młodzież zapytani o wrażenia ze spotkania wyrażali bardzo entuzjastyczne opinie deklarując chęć wzięcia udziału w kolejnych etapach projektu „Jesteśmy małą cząstką przyrody”.

O przebiegu kolejnych etapów w/w projektu będziemy informować na naszej stronie internetowej późniejszym terminie.