Zwrot ankiet ewaluacyjnych

Prosimy członków Stowarzyszenia „Dar Serca” o dostarczenie w miarę możliwości w jak najkrótszym terminie wypełnionych ankiet ewaluacyjnych do biura Stowarzyszenia.

Close Menu