You are currently viewing Podziękowanie dla  Darczyńców 1% podatku

Podziękowanie dla Darczyńców 1% podatku

Stowarzyszenie „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które dotychczas przekazały naszej organizacji 1% podatku dochodowego.

 

Zachęcamy osoby, które już przekazywały nam 1% podatku oraz osoby, które jeszcze tego nie uczyniły do wyboru Stowarzyszenia „Dar Serca” podczas wypełniania formularzy PIT.

 

Nasz nr KRS
0000293444

Wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi na rzecz wspierania rehabilitacji, integracji oraz różnych form aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy, że dzięki Państwa pomocy mogliśmy uczynić wiele dobrego, a w przyszłości chcemy zrobić jeszcze więcej!

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”