You are currently viewing Podziękowania dla Wolontariuszy 2012

Podziękowania dla Wolontariuszy 2012

  • Post category:Uncategorized

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” składa serdeczne podziękowania dla wolontariuszy za wszelką okazaną pomoc, życzliwość, poświęcony nam czas i cząstkę samego siebie jaką obdarzyliście nas podczas organizacji Zawodów Integracyjnych BOCCIA w dniu 20 października 2012 r.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom z Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach za przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Gorące podziękowania dla Pani Marii Musiał – opiekuna wolontariatu szkolnego.

Szczególne dziękujemy Pani Zenonie Gromczyk i Pani Wandzie Rączka reprezentującym wolontariat pracowniczy Cemex Polska, które okazały wiele serca naszym zawodnikom.