You are currently viewing Podziękowania od Daru Serca

Podziękowania od Daru Serca

Ta strona zawiera podziękowania dla Darczyńców oraz instytucji i osób, których pomoc finansowa lub organizacyjna miała istotny wpływ na działalność Stowarzyszenia „Dar Serca”. 
***

***

***

***

***

***

***