Informacja o wyborze Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”

Informujemy wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z naszym Stowarzyszeniem, że Uchwałą z dnia 18.11.2011 r. o wyborze Władz Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Dar Serca” jednomyślnie wybrało skład Zarządu w osobach:

Prezes Zarządu – Joanna Kmiecik,
Wiceprezes – Piotr Dymicki,
Sekretarz – Roman Wawrzak.

W związku z powyższym nie ulegają zmianie dane kontaktowe członków Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”.