You are currently viewing Mikołajkowy Dzień Wolontariusza 2013

Mikołajkowy Dzień Wolontariusza 2013

Wieczorem 5 grudnia 2013 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami, zaproszeni goście oraz wolontariusze spotkali się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach-Osiedlu. Okazją do spotkania były przypadające w grudniu święta: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia) oraz impreza mikołajkowa, dlatego uroczystość odbyła się pod hasłem „Mikołajkowy Dzień Wolontariusza”.

Gdy już większość zaproszonych osób przybyła Natalia Krzynowek – uczennica Gimnazjum nr 2 w Rudnikach zaśpiewała piosenkę o przyjaźni. Następnie wyświetlona została prezentacja przedstawiająca działalność wolontariatu szkolnego oraz pracowniczego firmy CEMEX, a także pozostałe formy wolontariatu w naszym Stowarzyszeniu. Chwilę później Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik powitała wszystkich zebranych
i złożyła serdeczne podziękowania:
–      Wójtowi Gminy Rędziny Panu Waldemarowi Chmielarzowi za organizację konkursów na realizację różnych zadań m.in. z zakresu sportu i wypoczynku, dzięki którym podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” mogą brać udział w turnusach rehabilitacyjnych oraz organizować treningi Boccia,
–      Prezesowi Stowarzyszenia „Prometeus” Panu Waldemarowi Trószyńskiemu za przygotowanie członków i podopiecznych naszego Stowarzyszenia do założenia Lokalnej Ligi Boccia,
–      Pani Bożenie Cieślik za realizację projektu „Paczka Mikołajkowa” wszelką pomoc w organizacji imprez integracyjnych, koordynację działań pracowniczego wolontariatu firmy CEMEX i pomoc w pisaniu projektów na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca”,
–      Państwu Mirosławowi i Krystynie Zasępa za wspieranie finansowe naszego Stowarzyszenia od początku jego działalności,
–      Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Jolancie Brzozowskiej-Ciurze za pomoc organizacyjną i udostępnianie pomieszczeń GOK-u na potrzeby Stowarzyszenia,
–      Panu Arkadiuszowi Prudło za pomoc w pisaniu wniosków o granty,
–      Paniom Edycie Gajdzie i Dorocie Radeckiej za opiekę nad wolontariatem szkolnym oraz stałą pomoc organizacyjną i wspieranie Stowarzyszenia „Dar Serca” we wszystkich aspektach jego działalności.

Podziękowania otrzymały także inne osoby i organizacje, które w różnej formie wspierają nasze Stowarzyszenie m.in. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbara Gołda, pracownicy AGAPE Częstochowa, nauczyciele i uczniowie lokalnych placówek oświatowych.
Następnym punktem spotkania było wręczenie statuetek „Rędziński Wolontariusz Roku”, które otrzymali: Pani Bożena Cieślik,  Pani Edyta Gajda, Pani Dorota Radecka, Pan Arkadiusz Prudło oraz Pan Waldemar Trószyński. Szczególne podziękowania i statuetkę otrzymał Wójt Gminy Rędziny Pan Waldemar Chmielarz oraz Pan Mirosław Zasępa.

Pani Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca”  podziękowała także osobom, które w jakikolwiek sposób nawet w najmniejszym stopniu lub jednorazowo pomogły Stowarzyszeniu „Dar Serca”, ale z uwagi na ograniczony czas zarezerwowany na atrakcje przygotowane dla najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” nie mogła wymienić wszystkich i wyróżniła tych, których wkład był dotychczas największy.
Na scenę weszli aktorzy szkolnej grupy teatralnej „Maska” z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach, aby przedstawić zebranym własną interpretację bajki pt. „Kot w butach” z morałem, że dobro zawsze zwycięża. Publiczność była tak zachwycona występem, że młodych aktorów nagrodzono owacjami na stojąco. Zaraz po spektaklu na sali zjawił się Św. Mikołaj i rozdał wszystkim podopiecznym paczki świąteczne ufundowane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” w ramach projektu „Paczka Mikołajkowa” napisanego przez członków wolontariatu pracowniczego CEMEX Polska. 

Spotkanie zakończyło się piosenką „Na całej połaci śnieg” wykonaną przez Natalię Krzynowek. Następnie wszyscy zebrani udali się na słodką chwilkę, aby skosztować pysznych ciast upieczonych przez mamy oraz tortu z okazji osiemnastki jednego z naszych podopiecznych.