You are currently viewing Informacja o terminie Walnego Zebrania 14.05.2015

Informacja o terminie Walnego Zebrania 14.05.2015

Informujemy Członków Stowarzyszenia „Dar Serca”, że
w dniu 14 maja 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 17.30,
w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach ul. Działkowiczów 3 (siedziba Stowarzyszenia) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków.

Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”.