You are currently viewing Zaprszenie na jutrzejsze przedstawienie

Zaprszenie na jutrzejsze przedstawienie

Zapraszamy wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami na przedstawienie bożonarodzeniowe „Betlejem jest w nas”, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 17.00 w SP im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu ul. Działkowiczów 3.
Po przedstawieniu odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”