You are currently viewing Informacja Stowarzyszenia „Dar Serca” ws. realizacji projektów

Informacja Stowarzyszenia „Dar Serca” ws. realizacji projektów

W maju tego roku ruszyła realizacja zadań publicznych dofinansowanych ze środków Urzędu Gminy Rędziny. Stowarzyszenie „Dar Serca” otrzymało dotacje na realizację następujących zadań:

– Turystyka; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy w okresie ferii letnich. – w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Organizacja turnusu wypoczynkowo- sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Rędziny”, który ma na celu rehabilitację i wypoczynek osób z terenu gminy Rędziny, poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej. Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy odbędzie się w dniach 15 – 29 lipca 2016 r. w przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ośrodku rehabilitacyjno- wypoczynkowym „Contessa” w Dziwnówku.

– Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Organizacja cyklu zajęć i warsztatów rozwijających dla osób niepełnosprawnych.” Celem projektu jest między innymi pomoc, aktywizacja, uspołecznienie i asymilacja osób wykluczonych i marginalizowanych – osób niepełnosprawnych i starszych. Chcemy również zapewnić osobom niepełnosprawnym rozrywkę i stworzyć miejsce do spotkań i rozwoju umiejętności. Działania projektowe to szereg warsztatów i zajęć rozwijających oraz aktywizujących osoby niepełnosprawne. Będą to między innymi warsztaty kulinarne, teatralne czy plastyczne.

– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rędziny w 2016 roku – w obrębie tego zadania realizowany będzie projekt pn. „Sport dla osób niepełnosprawnych – Boccia 2016”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Rędziny, w tym osób z niepełnosprawnością, poprzez uprawianie sportu, popularyzacja paraolimpijskiej dyscypliny sportowej jaką jest BOCCIA. Projekt obejmuje przede wszystkim treningi gry BOCCIA oraz działania poboczne tj. udział w ogólnopolskich zawodach.

 

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do galerii zdjęć prezentujących dotychczas prowadzone działania o takim samym charakterze jak wyżej wymienione:
Boccia
Turnus w Darłówku

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”