You are currently viewing Zapraszamy na spotkanie 18.11.2016 r.(spotkanie odwołane)

Zapraszamy na spotkanie 18.11.2016 r.(spotkanie odwołane)

Zapraszamy wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” wraz z opiekunami na spotkanie zorganizowane przez Członków Wolontariatu Pracowniczego CEMEX w ramach projektu pn. „Dużo wiem, bo zdrowo jem”. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. (tj. piątek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach- Osiedlu ul. Działkowiczów 3.

UWAGA !!! Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca” planowane spotkanie nie odbędzie się w podanym wyżej terminie. Nowy termin i godzina spotkania zostaną podane w terminie późniejszym.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”