You are currently viewing Podsumowanie Boccia w roku 2018

Podsumowanie Boccia w roku 2018

Podsumowanie działań podejmowanych w zakresie upowszechniania paraolimpijskiej dyscypliny sportowej Boccia w roku 2018 (w ramach dotacji udzielonej przez Urząd Gminy Rędziny na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”).

Wraz z początkiem roku rozpoczęliśmy treningi Bocci, aby dostosować tempo naszych przygotowań do harmonogramu zaplanowanych w 2018 roku zawodów, uwzględniając indywidualne potrzeby naszych zawodników. W trakcie roku szkolnego treningi odbywały się na sali gimnastycznej ZSP nr 2, natomiast podczas wakacji w budynku Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach – Osiedlu. Każdy trening prowadzony był przez Panią Dorotę Dymicką – licencjonowanego trenera bocci. Składał się z kilku stałych punktów takich jak rozgrzewka, ćwiczenie siły i celności rzutów, omówienie strategii stosowanych przez przeciwników podczas dotychczasowych turniejów, a kończył się meczem treningowym.             Warto wspomnieć, o wydarzeniu niezwiązanym bezpośrednio z grą na boisku, jednakże istotnym dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce, a mianowicie: w dniu 16 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie „Dar Serca” przystąpiło do Polskiego Związku Bocci dołączając tym samym do grona wielu organizacji uczestniczących w propagowaniu tego sportu.    Wracając do samych rozgrywek, w dniu 12 maja.2018 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” grający w boccię wzięli udział w Turnieju „Prometeus-Cup 2018” odbywającym się w Konopiskach. Udział w tym sportowym wydarzeniu sfinansowany został z ww. dotacji.
W zawodach tych wystartowały dwie nasze drużyny w składzie: Oliwia Łeptuch, Joanna Topolska, Wojciech Piotrowski, oraz Patryk Dymicki, Kamil Gajda, Kacper Łeptuch, a także Sylwia Nabrdalik w kategorii BC 2. Uczestnictwo w turnieju po raz kolejny dało nam możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji z innymi drużynami.

Po zakończonych zawodach przystąpiliśmy do kolejnej fazy treningowej, aby w dniu 28 września 2018 r. wziąć udział w III Turnieju Eliminacyjnym do Mistrzostw Polski
w Bocci, który odbył się na hali sportowej KS „Orzeł” w Krakowie. W tych zawodach wystartowali wspomniani wcześniej zawodnicy i dodatkowo nasz skład uzupełnił rezerwą Tomasz Konieczny. W rozgrywkach eliminacyjnych nasze drużyny uzyskały przewagę punktową, co zapewniło nam możliwość gry w dalszej części turnieju. Na tym etapie nasi reprezentanci dzielnie walczyli o każdy punkt, gdyż poziom rozgrywek był wysoki. Nasze drużyny zakończyły Turniej zdobywając puchary za zajęcie IV i V miejsca w kategorii integracyjnej. Sylwia Nabrdalik uplasowała się na 11 pozycji w Rankingu Polskiej Ligi Bocci 2018.

Po tych zawodach dokonaliśmy zakupu nowego zestawu bil o innym stopniu twardości niż już posiadane. Obserwując jakiego rodzaju kulami dysponują przeciwnicy jak również zmiany w technice rzutów wypracowane przez naszych zawodników od czasu rozpoczęcia przygody z boccią podjęta została decyzja o przeznaczeniu części środków
z dotacji udzielonej przez Urząd Gminy Rędziny na realizację zadania publicznego
pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny” na zakup tego sprzętu. Mamy nadzieję, że poniesione koszty w przyszłości przełożą się na jeszcze lepsze wyniki naszych zawodników, a szczególnie Sylwii Nabrdalik jako pełnoprawnej zawodniczki gry w boccię. Rok 2018 zakończyliśmy uczestnictwem w zawodach „Prometeus-Cup 2018 Open”, odbywającym się w dniach 7-8 grudnia.

Podsumowując rok 2018 w odniesieniu do naszej gry w boccię można stwierdzić,
że był to okres wymagający pod względem treningowym w związku ze stale podnoszącym się poziomem zawodów. Wraz z popularyzacją tej dyscypliny w skali międzynarodowej
w zawodach biorą udział nowi gracze indywidualni i zespoły stosujące różne techniki
i strategie gry, natomiast zawodnicy z dłuższym stażem podnoszą swoje kwalifikacje. Dodatkowo od kilku z naszych zawodników udział w zawodach wymagał bardzo trudnego dostosowania swojej sytuacji życiowej do harmonogramu rozgrywek, co nie pozwalało
im wyzwolić pełni swoich możliwości.
Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Panu mgr inż. Pawłowi Malitowskiemu – Wójtowi Gminy Rędziny za zrozumienie potrzeb samorealizacji i integracji osób niepełnosprawnych poprzez aktywność sportową
i umożliwienie ich realizacji dzięki powierzeniu Stowarzyszeniu „Dar Serca” zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”
i udzieleniu na ten cel dotacji w kwocie 10 000 zł. W realizacji zadania publicznego pomogło nam także wsparcie finansowe otrzymane od firm: CEMEX Sp. z o.o., „ Remur – Rudniki”, Zakłady Chemiczne „Rudniki S.A.” oraz prywatnych darczyńców, którym serdecznie dziękujemy.