You are currently viewing Relacja z Dnia Wolontariusza i warsztatów „Dużo wiem, bo zdrowo jem”

Relacja z Dnia Wolontariusza i warsztatów „Dużo wiem, bo zdrowo jem”

W dniu 5 grudnia 2016 r. podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca” i ich opiekunowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu uczestniczyli w spotkaniu łączącym obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz integracyjne warsztaty zdrowego żywienia pn. „Dużo wiem, bo zdrowo jem” realizowane w ramach projektu wolontariackiego pracowników firmy CEMEX.

O godzinie 16.30 Pani Joanna Kmiecik – Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” powitała wszystkich zebranych. Uczestnikami spotkania były Panie: Agnieszka Ryś – Dyrektor ZSP nr 2, Dorota Łukasik – Wicedyrektor, Małgorzata Dziuba, Iwona Dudek- nauczyciele w ZSP nr 2 oraz Jolanta Brzozowska – Ciura – Dyrektor GOK w Rędzinach. Chwilę później wszyscy chętni wzięli udział w zabawie z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Kiedy jesteśmy razem”.

Następnie Pani Joanna Kmiecik wraz z naszym podopiecznym Patrykiem wręczyli podziękowania osobom indywidualnym oraz przedstawicielom instytucji za działalność wolontariacką na rzecz naszego Stowarzyszenia. Podziękowania otrzymały Panie: Edyta Gajda, Dorota Radecka, Bożena Cieślik (w imieniu Wolontariatu Pracowniczego CEMEX), oraz Agnieszka Ryś – Dyrektor ZSP nr 2. Prezes naszego Stowarzyszenia przekazała również podziękowania dla Wójta i Z-cy Wójta Gminy Rędziny za promowanie idei wolontariatu szkolnego.

Później Pani Małgorzata Dziuba krótko przypomniała dzieciom kilka najważniejszych faktów na temat roli zdrowego jedzenia w życiu człowieka, kolejne ważne informacje o tematyce prozdrowotnej zostały przekazane poprzez uczestnictwo w konkursie z pytaniami. Poprawne odpowiedzi nagradzane były jabłkami.

Uczniowie posiadali już wiedzę na temat zdrowego żywienia poprzez uczestnictwo
w realizowanych w szkole programach np. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Podopiecznym naszego Stowarzyszenia zasady prawidłowego spożywania posiłków przekazują ich opiekunowie
i wolontariusze podczas organizowania wspólnych spotkań, wyjazdów (w bieżącym roku także warsztatów kulinarnych).

Aby połączyć teorię z praktyką przystąpiliśmy do własnoręcznego przygotowania posiłków. Podzieliliśmy się na grupy, aby przygotować różne rodzaje posiłków, a były to koreczki i kanapki, sałatka jarzynowa i owocowa oraz świeżo wyciskane soki. Każdy z uczniów i podopiecznych pomagał najlepiej jak umiał. W celu uniknięcia skaleczeń trudniejsze czynności wykonali opiekunowie i wolontariusze. Po przygotowaniu posiłków przez wszystkie grupy przystąpiliśmy do wspólnej degustacji. Potem powróciliśmy jeszcze na chwilę do zabawy z chustą.

Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Każdy z podopiecznych Stowarzyszenia „Dar Serca” oraz uczniów biorących udział w zajęciach otrzymał od przedstawicieli Wolontariatu Pracowniczego CEMEX praktyczny prezent. Pozostało nam tylko uprzątnąć powstałe podczas przygotowywania potraw resztki owoców i warzyw. Tutaj podobnie jak przy przygotowywaniu posiłków każdy miał wyznaczone zadanie, a w grupie nawet porządki przebiegły szybko i sprawnie.
Wszyscy opuszczali budynek szkoły najedzeni i w doskonałych humorach.

Podsumowując uważamy, że założone cele projektu zostały osiągnięte. Poprzez uczestnictwo w naszym spotkaniu dzieci są bardziej świadome potrzeby spożywania zdrowych posiłków i korzyści z tego płynących, będą zwracać uwagę na higienę i estetykę w czasie przyrządzania i ich spożywania. Dzieci zdobyły dodatkową wiedzę na temat prawidłowego odżywiania się, planowania i przygotowywania posiłków. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach praktycznych wpłynie pozytywnie na rozwijanie zainteresowań kulinarnych i będzie zachętą do samodzielnego przygotowywania posiłków.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć podziękowania:
– Przedstawicielom Wolontariatu Pracowniczego CEMEX za przygotowanie wniosku o grant
i prace przygotowawcze podczas realizacji warsztatów zdrowego żywienia pn. „Dużo wiem, bo zdrowo jem”;

– Dyrekcji ZSP nr 2 za udostępnienie pomieszczeń na czas trwania spotkania;

– Nauczycielom z ZSP nr 2 za osobiste zaangażowanie w przygotowywanie posiłków, przygotowanie pytań do konkursu prozdrowotnego.

Galeria zdjęć