Dzień Wolontariusza

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym czasie na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań i imprez.
Zachęcamy aby w tym dniu w sposób szczególny pamiętać o swoich wolontariuszach, spotkać się z nimi, podziękować za ich pracę. Formy tych spotkań, okolicznościowych uroczystości mogą być rozmaite. To od Was i waszej pomysłowości zależy na ile będą atrakcyjne i jak długo zapadną w pamięci wolontariuszy.
Centra Wolontariatu również włączają się w obchody tego wyjątkowego dnia. Podczas spotkań wolontariusze są wyróżniani pamiątkowymi dyplomami i okolicznościowymi znaczkami z logo wolontariatu. Począwszy od roku 2001 (Światowy Rok Wolontariatu) Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce corocznie z okazji Dnia Wolontariusza organizuje konkurs „Barwy Wolontariatu”.
Konkurs ten ma na celu prezentowanie ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyróżnienie ich okolicznościowymi statuetkami, a przede wszystkim ma on wymiar edukacyjny. Pokazuje bowiem jak wiele dobrego można robić na rzecz innych czerpiąc jednocześnie dla siebie wiele satysfakcji i zadowolenia. Rozstrzygnięciem konkursu jest uroczysta Gala Wolontariatu, transmitowana corocznie na żywo przez Program 2 TVP.

 

Źródło: www.wolontariat.org.pl