You are currently viewing Relacja z Dnia Otwartych Drzwi Stowarzyszenia „Dar Serca”

Relacja z Dnia Otwartych Drzwi Stowarzyszenia „Dar Serca”

W niedzielne popołudnie 2 grudnia 2012 r. członkowie wraz z rodzinami, zaproszeni goście oraz sympatycy naszej organizacji spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Dnia Otwartych Drzwi Stowarzyszenia „Dar Serca”.
Obchody rozpoczęły się od udziału we Mszy Św. odprawionej w kościele Św. Otylii w Rędzinach w intencji osób niepełnosprawnych, gdyż tegoroczna uroczystość w naszym Stowarzyszeniu została zorganizowana w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i tuż przed przypadającym corocznie 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariatu. Następnie wszyscy zebrali się w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach – Osiedlu, aby wysłuchać piosenek i monologów w wykonaniu młodych artystów podczas Koncertu Integracyjnego oraz obejrzeć wystawę prac osób niepełnosprawnych, które łączyło hasło „POZNAJMY SIĘ-BY ZROZUMIEĆ”. Urzekając wszystkich obecnych swoimi głosami mniej lub bardziej znane piosenki zaśpiewali: Aleksandra Gołda, Anna Karyś Natalia Krzynowek oraz Robert Mateuszuk, dla których śpiew jest prawdziwą pasją. Swoje talenty aktorskie zademonstrowały Aleksandra Gołda w monologu „Kobieta pryncypialna” oraz Klaudia Stanirowska w monologu z „Zeszytu do Rigoberta”.
Podczas koncertu Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik złożyła serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które poprzez swoją pracę i/lub wsparcie finansowe przyczyniły się do tego, że nasze Stowarzyszenie obchodzi już 5-tą rocznicę swojego istnienia, a w szczególności: władzom gminy Rędziny, sponsorom, dyrekcji i pracownikom GOK w Rędzinach oraz osobom przekazującym 1% podatku dochodowego.

Wśród zaproszonych gości obecne były:
– Pani Bożena Cieślik – Ambasador Wolontariatu Pracowniczego Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”,
– Pani Małgorzata Gruszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu,
– Pani Iga Długoszewska – Zawadzka oraz Pani Agnieszka Krzynowek reprezentujące grono pedagogiczne Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach,
– Pani Barbara Gołda – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach,
– Pani Kazimiera Rospondek – Prezes Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rędzinach,
– Pani Barbara Banasiak – instruktor zajęć manualnych, prowadząca warsztaty plastyczne w Stowarzyszeniu „Dar Serca”,
– Pani Irena Bazan – pracownik Urzędu Gminy Rędziny ds. Promocji.
Na zakończenie koncertu Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” Pani Joanna Kmiecik zaprezentowała statuetki, które zostaną wręczone:
– Panu Waldemarowi Chmielarzowi – Wójtowi Gminy Rędziny,
– Panu Piotrowi Bąbelewskiemu – Dyrektorowi Cementowni Rudniki CEMEX Polska Sp. z o.o.,
– Panu Mirosławowi Zasępa – Właścicielowi firmy „ZAMPOL”,
– Panu Tomaszowi Szymczykowi – Prezesowi firmy „Remur-Rudniki”,
– Panu Ryszardowi Chrząstkowi – Prezesowi Zarządu Zakładów Chemicznych „Rudniki” S.A.,
– Panu Andrzejowi Plaskaczowi – Właścicielowi sklepu „Jaskółka” w Rędzinach.
Podopieczni Stowarzyszenia, którzy brali udział w warsztatach plastycznych i ceramicznych otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość Otwartych Drzwi zakończył poczęstunek przygotowany przez mamy naszych podopiecznych.


Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca” pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani Jolancie Brzozowskiej – Ciura – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za okazane naszemu Stowarzyszeniu serce, udostępnianie Sali widowiskowej do organizacji naszych wydarzeń okolicznościowych oraz wszelką okazaną nam dotychczas pomoc.