You are currently viewing Podziękowanie za otrzymany grant 2015

Podziękowanie za otrzymany grant 2015

Serdecznie dziękujemy Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” za otrzymany grant na realizację projektu pn. „Tajemniczy ogród”.

Zarząd Stowarzyszenia „Dar Serca”