Realizacja projektu „Zagraj z nami” 2013 cd.

W dniach 6 – 9 sierpnia br. dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Rędzinach oraz Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” odbyły się zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami ekologii. W spotkaniach wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Rędziny, w tym osoby z niepełnosprawnością. Poprzez gry i zabawy dzieci poznały podstawowe zagadnienia związane z tematem ekologii.

Zapoznane zostały również z zasadami bezpieczeństwa na takich obiektach sportowych jak boisko „Orlik” oraz hala sportowa. Zajęcia zawsze zaczynały się od części integrującej uczestników oraz wprowadzającej ich w pozytywny i radosny nastrój. Na wszystkich spotkaniach ważne było również stworzenie atmosfery pełnej akceptacji i zrozumienia dla współuczestników. Zajęcia oprócz elementów ruchowych takich jak gry i zabawy rzutne, skoczne czy wyścigi konkursowo – turniejowe, zawierały elementy warsztatów plastycznych. Dzieci tworzyły prace przy wykorzystaniu ekologicznych materiałów, rozwijając przy tym wyobraźnię oraz swoje zdolności manualne. Podczas każdych zajęć uczestnicy integrowali się, zdobywali nową wiedzę oraz przyjemnie spędzali ten wspólny czas.